Sunday, 12 May 2019

Al-Imran Ayat 146


Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 146:

Ringkasan tafsir;
Ayat ini menjelaskan bahawa para Nabi sebelumnya yang berperang disertai oleh Mukmin menganggap Nabi itu sebagai guru yang membawa petunjuk kepada mereka dan bukan untuk mengagung-agungkan Nabi untuk disembah. Mereka tidak takut sekiranya berlaku kecederaan luka parah terbunuh dalam peperangan walaupun yang terbunuh itu Nabi sendiri sebagai umpamanya. Mereka berperang kerana Alalh dan bukan kerana Nabi, sebab Nabi  itu hanya menyampaikan perintah dari Allah untuk membimbing umatnya. 
(lihat juga ayat 48, surah Al-Anam). (lihat ayat 4.3.14).

Kesimpulan dari ayat ini, bahawa umat Muhammad hendaklah mengikuti contoh sikap orang-orang terdahulu yang mempunyai kesabaran dalam menghadapi perjuangan dan tetap pendirian menentang musuh kerana mereka yakin bahawa Allah mengasihi orang-orang yang sabar.  Dalam kesabaran itu mereka berdoa seperti tersebut pada ayat dibawah (4.3.147) 

.
[Previous] [Next] [Home]

.
.
.
Rujukan Sumber, 
Juzuk4, Surah3
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Saturday, 30 July 2016

Surah AlBaqarah (204~205)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 204:
Ringkasan tafsir;
Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, bahawa jangan taksub dan tertarik kepada orang-orang munafik walau pun mereka itu dari kalangan puak-puak kamu yang bersumpah dihadapan Nabi sedangkan mereka itu adalah musuh ketat lagi jahat, dan seterusnya Allah menyambung dalam ayat berikutnya (2.2.205)
.

Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 205:
Ringkasan tafsir;
Orang munafik dari kalangan ketua-ketua puak apabila bersama kamu dengan kata-kata manis dan lemah lembut, rupanya apabila meninggalkan kamu dari tempat duduk itu, maka rupanya dibelakang kamu mereka berusaha untuk membuat kebinasaan diatas muka bumi ini dan memutuskan tali silaturahim dikalangan mereka.
Oleh itu jika orang munafik yang diangkat menjadi ketua akan bertindak sewenang-wenangnya yang melibatkan mala petaka kepada kaum Muslimin, dengan perbuatan mereka menganiaya dan menzalimi orang Islam.

Allah tidak menyukai kebinasaan itu dari hasil maksiat  yang dilakukan oleh orang munafik diatas dunia ini. Kemudian Allah menyatakan paa ayat berikut (2.2.206).
.
.
.

[Previous] [Next]
.
Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat  201~210,
 [GS] https://t.co/XtoMGv3u7G
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/101386120714238261044/posts/Bfd7FqwHX2e.